Kontaktujte nás

Nemocnica zameraná
na následnú starostlivosť

Ambulancie

Ambulancia FBRL

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje rehabilitačné procedúry pre pacientov, pri ktorých nie je nutná hospitalizácia.

Ambulancia vnútorného lekárstva

Ambulancia oddelenia vnútorného lekárstva poskytuje komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácii v oblasti vnútorných chorôb, včasnú diagnostiku, liečbu, určenie prognózy a prevenciu vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií.

Geriatrická ambulancia

Poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, najmä diagnostiku a liečbu osobám nad 65 rokov s akútnymi a chronickými ochoreniami, multimorbiditou a komplikáciami chorôb.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené