Kontaktujte nás

Nemocnica zameraná
na následnú starostlivosť

Oddelenia

FBLRO

Oddelenie poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore, ktorý komplexne využíva prostriedky v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby a výskumu porúch zdravia a ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania, respektíve zlepšenia telesných, duševných a sociálnych funkcií a pracovných schopností.

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje dlhodobú zdravotnú starostlivosť polymorbídnym dospelým pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, ale vyžaduje pokračovanie v indikovanej liečbe, ošetrovanie, rehabilitáciu a nácvik bežných denných činností. Oddelenie hospitalizuje pacientov z okresu Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou a v prípade potreby aj z iných okresov.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené